Sivusto käyttää evästeitä parantaakseen ja räätälöidäkseen käyttäjäkokemustaan. Sivusto saattaa myös sisältää evästeitä kolmansilta osapuolilta kuten Google Adsense, Google Analytics ja Youtube. Käyttämällä sivustoa, hyväksyt evästeet.

Evästeiden käyttö
Asunnot.decorative.fi -sivuilla kerätään joitakin tietoja käyttäjistä evästeillä (”cookies”). Eväste on sivustolla vierailevan käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla ja tieto on luonteeltaan anonyymiä. Sivustolla käytetään evästeitä mm. kävijäliikenteen analysointiin ja tilastolliseen seurantaan sekä sivuston käyttäjäkokemuksen kehittämiseen.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia. Huomioithan, että sivustolla vierailevien käyttäjien katsotaan hyväksyvän evästeiden käytön, ellei niitä ole poistettu käytöstä käyttäjän toimesta.

Decorative Pro Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
Tämä on Decorative Pro Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.4.2021. Viimeisin muutos 12.4.2021.

Rekisterinpitäjä
Decorative Pro Oy, Ilotulitustie 11 C 54, 00930 Helsinki, rekisteri@decorative.fi, asunnot.decorative.fi.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jani Perho, jani.perho@decorative.fi, 050 3640659.

Rekisterin nimi
Decorative Pro Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, asiakaskyselyihin, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai asiakkaana olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, tietonsa yhteydenottolomakkeilla jättäneet henkilöt, markkinointiluvan antaneet henkilöt tai verkkokaupan kautta tilauksen tehneet henkilöt.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

  • Nimitiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Yhteysloki
  • Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön itse antamat tiedot, yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet, sekä mahdolliset muut julkiset lähteet kuten sosiaalisen median kanavat.

Tietojen luovutukset ja siirtäminen
Rekisteritietoja voidaan jakaa Decorative Pro Oy:n alihankkijoiden kanssa. Osa rekisterinpitäjän palveluista toimivat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa. Näitä palveluja tuottavat yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Näissä tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, ja/tai sopimusteitse käyttämällä tietosuojalainsäädännön hyväksymiä menettelyjä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla ja hyvien käytäntöjen mukaisesti suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien tahojen käyttäjillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa vikatilanteiden varalta.

Rekisteröidyn oikeudet ja tietojen säilytysaika

  • Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteriin on kerätty
  • Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua
  • Oikeus peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (esimerkiksi markkinointiluvan peruutus)
  • Oikeus pyytää tietojen poistoa, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle lainvastaisesta käsittelystä

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos rekisteröity itse tietosuojalainsäädäntöön perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön voi tehdä ottamalla sähköpostitse yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla yksilöity siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan todentaa luotettavasti.